ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ Άδειας τοποθέτησης διαφήμιση

……… .............................. 1200.. ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Άδειας τοποθέτησης διαφήμισης, [...]