Οι συσκευές UV-C CARE επιτυγχάνουν την εξουδετέρωση κάθε μικροοργανισμού προσβάλλοντας απευθείας το RNA του με απόλυτη ασφάλεια, αφού όλη η διαδικασία της αποστείρωσης ενεργείται στο εσωτερικό της συσκευής.

Παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως οι: FDA (υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων των Η.Π.Α.), Παγκόσμιος οργανισμός υγείας (WHO), Centers for Disease Control and Prevention, ASRHAE, έχουν ήδη ενσωματώσει την τεχνολογία UVGI (Ultraviolet Germicidal Irradiation technology) ( UV-C CARE) στα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφαλείας τους.

Τίτλος

Go to Top