Ρυθμιστές Φόρτισης

Ρυθμιστές Φόρτισης: Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό αποτελείται κυρίως από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, το ρυθμιστή φόρτισης , τις μπαταρίες και το inverter.

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Εκμεταλλευόνται το φωτοβολταϊκό φαινόμενο κατά το οποίο η πρόσπτωση φωτονίων σε μία επαφή p-n δημιουργεί μετακίνηση ηλεκτρονίων και κατά συνέπεια ηλεκτρικό ρεύμα.

Το ρεύμα αυτό μέσω του ρυθμιστή φόρτισης διοχετεύεται στους συσσωρευτές. Ο ρυθμιστής φόρτισης είναι εκείνη η ηλεκτρονική διάταξη που καθορίζει τη διαδικασία φόρτισης-εκφόρτισης των μπαταριών.

Για παράδειγμα όταν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες και δεν υπάρχει ζήτηση από το φορτίο διακόπτει την παροχή ρεύματος. Οι ρυθμιστές φόρτισης καθορίζονται από την τάση και το ρεύμα λειτουργίας τους. Η τάση ταυτίζεται με την τάση της συστοιχίας συσσωρευτών και το ρεύμα καθορίζεται από τον αριθμό των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Διακρίνονται σε “έξυπνους” (MPPT = maximum power point tracking) και μή, οι πρώτοι εκμεταλλεύονται καλύτερα την ηλιακή ακτινοβολία καθώς ανιχνεύουν το βέλτιστο σημείο λειτουργίας του φωτοβολταϊκού πλαισίου.

Ρυθμιστές Φόρτισης!!!

Τίτλος

Go to Top