ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΔΙΧΑΛΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ5mm

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΔΙΧΑΛΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ5mm