Ακροδέκτης Οπής 1,5mm² Κόκκινος

Ακροδέκτης Οπής 1,5mm² Κόκκινος