Κως Βαρέως Τύπου 16mm Φ8

Κως Βαρέως Τύπου 16mm Φ8