Πολιτική Επέκτασης Εγγύησης έξι μηνών

Η Επέκταση Εγγύησης έξι μηνών

1.1 Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο αν έχετε αγοράσει το προϊόν από την Εταιρεία μας στην Ελλάδα

1.2 Αν το προϊόν εμφανίζει οποιαδήποτε βλάβη εντός της περιόδου εγγύησης και η βλάβη δεν εξαιρείται βάσει της ρήτρας 4 της γραπτής εγγύησης (Δείτε Πολιτική εγγύησης Δύο Ετη) , η Ledxondriki, κατά την κρίση της,  επισκευάζει το προϊόν, χρησιμοποιώντας κατάλληλα καινούρια ανταλλακτικά.
1.3 Σε περίπτωση επικύρωσης της απαίτησης εγγύησης, η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, θα γίνει με ευθύνη παράδοσης του προϊόντος από τον πελάτη, στην έδρα της Ledxondriki και με την αρχική του συσκευασία. Ο τρόπος αποστολής ορίζεται από την Ledxondriki κατά περίπτωση. Tα έξοδα αποστολής και επιστροφής του, βαρύνουν τον πελάτη.

1.4 Οι Πελάτες που επιλέγουν την επέκταση εγγύησης θα εξυπηρετούνται κατα προτεραιότητα

1.5 Η Επέκταση εγγύησης Καλύπτει: 

α) Δωρεάν έλεγχο του Προιόντος

β) Δωρεάν Service

γ) Αφού έχει παρέλθει η εγγύηση του αρχικού προϊόντος  και σε περίπτωση που η ledxondriki κρίνει αναγκαία την αντικατάσταση ενός η περισσοτέρων εξαρτημάτων η επέκταση της αρχικής εγγύησης καλύπτει την εργασία (Κοστολογείτε μόνο το ανταλακτικό).

1.Πολιτική εγγύησης Προϊόντος Δύο (2) χρόνια

1.1 Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο αν έχετε αγοράσει το προϊόν από την Εταιρεία μας στην Ελλάδα

1.2 Η Ledxondriki εγγύάται για όλα τα ελαττώματα στο υλικό και την κατασκευή, για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς, εκτός αν αναφέρεται ρητά παρακάτω ότι τα μηχανικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα αυτού του προϊόντος, είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα στο υλικό και στην εργασία, αν χρησιμοποιείται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας για μια περίοδο δύο (2) ετών από την αρχική ημερομηνία της αγοράς (δείτε τους όρους εγγύησης στο άρθρο 4 παρακάτω). Αν το προϊόν εμφανίζει οποιαδήποτε βλάβη εντός της περιόδου εγγύησης και η βλάβη δεν εξαιρείται βάσει της ρήτρας 4, η Ledxondriki, κατά την κρίση της, αντικαθιστά ή επισκευάζει το προϊόν, χρησιμοποιώντας κατάλληλα καινούρια ανταλλακτικά.
1.3 Σε περίπτωση επικύρωσης της απαίτησης εγγύησης, η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, θα γίνει με ευθύνη παράδοσης του προϊόντος από τον πελάτη, στην έδρα της Ledxondriki και με την αρχική του συσκευασία. Ο τρόπος αποστολής ορίζεται από την Ledxondriki κατά περίπτωση. Tα έξοδα αποστολής και επιστροφής του, βαρύνουν τον πελάτη.

1.4 Ο Χρόνος απο τον αρχικό έλεγχο μέχρι και την επισκευή ή αντικατάσταση του προιόντος μπορεί να φτάσει και τις τρείς εβδομάδες

 

2.AΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

  • ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΣΑΣ.
  • ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ (Δύο Έτη) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ.
  • ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ (Δύο Έτη) ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ)

 

3.Εξουσιοδοτηση Επιστροφης

3.1 Για να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία μας. Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί με όλα τα συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα (καλώδια, τηλεχειριστήρια, κλπ.) και με συμπληρωμένο το Δελτίο επισκευής που συνοδεύει την παρούσα εγγύηση. Πρώτα, ελέγξτε για να δείτε αν το πρόβλημά σας μπορεί να αντιμετωπιστεί από το Τεχνικό τμήμα της τηλεφωνικής υποστήριξής μας. Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να συνοδεύεται από μια περιγραφή του προβλήματος και τον αριθμό Τιμολογίου αγοράς του προϊόντος.

3.2 Επισκευές εντός εγγυήσεως δεν γίνονται χωρίς τον αριθμό Τιμολογίου αγοράς προϊόντος.

3.3 Οι αποστολές για επισκευή, με χρέωση παραλήπτη, χωρίς την γραπτή συναίνεση της Ledxondriki δεν θα γίνονται δεκτές.

  1. Εξαιρέσεις εγγύησης :

4.1 Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει, πληκτρολόγια, τηλεχειριστήρια και μπαταρίες.

4.2 Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει το προϊόν, εάν έχουν τροποποιηθεί τα ηλεκτρονικά ή μηχανικά μέρη, με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν το προϊόν χρειάζεται να τροποποιηθεί ή να προσαρμοστεί ώστε να συμμορφωθεί με τα εφαρμόσιμα τεχνικά πρότυπα ή πρότυπα ασφαλείας, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, σε οποιαδήποτε χώρα η οποία δεν είναι η χώρα για την οποία το προϊόν είχε αρχικά κατασκευαστεί, αυτή η τροποποίηση / προσαρμογή δεν πρέπει να θεωρηθεί ως βλάβη σε υλικά ή την εργασία. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση / προσαρμογή, ανεξάρτητα από το αν έγινε σωστά ή όχι. Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εγγύησης, ledxondriki δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από μια τέτοια τροποποίηση / προσαρμογή.

4.3 Αυτή η εγγύηση καλύπτει μόνο το υλικό του προϊόντος.

4.4 Οι δωρεάν έλεγχοι, συντήρηση αποκλείονται ρητά από αυτή την εγγύηση, ιδιαίτερα αν οφείλονται σε ακατάλληλο χειρισμό ή εγκατάσταση του προϊόντος, από τον χρήστη ή τεχνικό του. Αυτό ισχύει και για ελαττώματα που προκαλούνται από φυσιολογική φθορά, ιδίως λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών και των μπαταριών.

4.5 Βλάβες ή ελαττώματα που προκλήθηκαν από τις ακόλουθες συνθήκες δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση:

4.5.1 Ακατάλληλος χειρισμός, αμέλεια ή άγνοια λειτουργίας.

4.5.2 Μηχανική εγκατάσταση-απεγκατάσταση και ηλεκτρολογική σύνδεση-αποσύνδεση από μη αδειούχο ηλεκτρολόγο. Μη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης-συντήρησης-λειτουργίας που συνοδεύουν την επιγραφή. Λειτουργία με οποιονδήποτε τρόπο που δεν συμμορφώνεται με την τεχνική ή την ασφάλεια με βάση τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα όπου χρησιμοποιείται το προϊόν.

4.5.3 Βλάβες ή ελαττώματα που προκλήθηκαν από τις πράξεις της φύσης (σεισμοί, αστραπές, κεραυνοί, άνεμοι, πυρκαγιά, πλημμύρα, κτλ.) ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που είναι πέρα από τον έλεγχο της Ledxondriki.

4.5.4 Ελλιπής προστασία της επιγραφής LED από υπέρταση δικτύου, βροχή, υγρασία, θαλάσσια αλμύρα, θερμοκρασία άνω των 45 βαθμών Κελσίου και την ηλιακή ακτινοβολία. Για την ισχύ της εγγύησης είναι απαραίτητη η χρήση σταθεροποιητή τάσης (αφορά σε επιγραφές led)

4.6 Οποιαδήποτε επισκευή ή άνοιγμα της συσκευής, που πραγματοποιείται από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό (συμπεριλαμβανομένου και του χρήστη) θα ακυρώσει την εγγύηση.

4.7 Εάν μια επιθεώρηση του προϊόντος από την Ledxondriki, δείχνει ότι η εν λόγω βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση, το κόστος μεταφοράς, επιθεώρησης και επισκευής πληρώνεται από τον πελάτη.

4.8 Τα προϊόντα που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας εγγύησης θα επισκευαστούν αποκλειστικά με δαπάνη του αγοραστή. Το κόστος αυτό θα τιμολογείται χωριστά, ακόμα και όταν ο αγοραστής έχει στείλει μια γραπτή εντολή επισκευής. H ledxondriki ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο υπηρεσιών της, θα ενημερώσει τον αγοραστή για όποια τέτοια περίσταση. Αν ο αγοραστής παραλείψει να υποβάλει μια γραπτή εντολή επισκευής εντός 3 εβδομάδων μετά την αποστολή, η Ledxondriki θα επιστρέψει το προϊόν χωρίς την επισκευή του, με αντικαταβολή με ένα ξεχωριστό τιμολόγιο για την αποθήκευση, μεταφορά και τη συσκευασία.

  1. Δυνατότητα μεταφοράς εγγύησης : Αυτή η εγγύηση δίνεται αποκλειστικά στον αρχικό αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμη σε όποιον μπορεί να αγοράσει το προϊόν. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν δικαιούται να δίνει οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική υπόσχεση εγγύησης, εκ μέρους της Ledxondriki.
  2. Απαίτηση για ζημία : Η Ledxondriki δεν έχει καμία ευθύνη απέναντι στον αγοραστή με αυτή την εγγύηση για οποιαδήποτε επακόλουθη ή έμμεση απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους. Σε καμία περίπτωση η ευθύνη της Ledxondriki υπό αυτή την εγγύηση δεν ξεπερνά την τιμολογημένη αξία του προϊόντος.
  3. Περιορισμός ευθύνης : Αυτή η εγγύηση είναι η πλήρης και αποκλειστική εγγύηση μεταξύ του αρχικού αγοραστή και της Ledxondriki. Αντικαθιστά όλες τις άλλες γραπτές ή προφορικές επικοινωνίες σχετικές με αυτό το προϊόν. H Ledxondriki δεν παρέχει άλλες εγγυήσεις για το προϊόν αυτό.

 

Οι παραπάνω εγγυήσεις, καλύπτουν μόνο τα ελαττώματα που προκύπτουν υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και δεν περιλαμβάνουν δυσλειτουργίες ή βλάβες που προκύπτουν από κακή χρήση, κατάχρηση, αμέλεια, αλλοίωση, προβλήματα με το ηλεκτρικό ρεύμα και διαφορετική χρήση με αυτή που αναφέρεται στις οδηγίες του προϊόντος, αιτίες φύσης, λανθασμένη εγκατάσταση ή επισκευή που πραγματοποιείται από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τεχνικούς της Ledxondriki.

  1. Άλλα δικαιώματα εγγύησης και Εθνικό Δίκαιο :

8.1 Αυτή η εγγύηση δεν αποκλείει ή περιορίζει τα δικαιώματα του αγοραστή ως καταναλωτή με οποιονδήποτε τρόπο.

8.2 Οι κανονισμοί περιορισμένης εγγύησης που αναφέρονται στο παρόν ισχύουν εκτός αν αποτελούν παράβαση εφαρμόσιμων υποχρεωτικών τοπικών νόμων.

8.3 Αυτή η εγγύηση δεν αποσύρει τις υποχρεώσεις του πωλητή σε σχέση με οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης του προϊόντος και οποιαδήποτε κρυφή βλάβη.

  1. Τροποποιήσεις : Οι συνθήκες υπηρεσιών εγγύησης μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.